Wat we doen

IDFocus is specialist in Identity, Access en Security management.

IDFocus B.V. heeft beschikking over IAM professionals met zeer ruime kennis en praktijkervaring op het gebied van Identity & Access Management. Wij zijn 100 % bezig met IAM oplossingen, maatwerk en advies en hebben een eigen oplossing voor het Voortgezet Onderwijs ontwikkeld NIVO.

Wij zijn van mening dat IAM advies en oplossingen alleen goed kunnen worden geadviseerd en geïmplementeerd als je hier 100% mee bezig bent.

null

Identity

Een belangrijk uitgangspunt in ons vak is het centraal stellen van identiteiten. Wanneer je vaststelt om wie het gaat, kan een toegangsbeslissing of logbericht beter in context worden geplaatst. Identity Management oplossingen bemoeien zich primair met het samenstellen en onderhouden van deze identiteiten, wat resulteert in een levensloop met aanverwante processen.
null

Access

Wanneer eenmaal is vastgesteld over wie het gaat, kan ook worden bepaald wat iemand mag. Binnen Identity & Access Management wordt dit over de gehele ICT infrastructuur genomen, met als doelstelling gecentraliseerd en dus gecontroleerd beheer van autorisaties en toegang. Het verschaffen van toegang tot externe cloudapplicaties is een niet meer weg te denken factor hierin.
null

Security

Een belangrijke doelstelling van Identity & Access Management is het aanbrengen van een beveiligingslaag over ICT systemen heen. Door hier security monitoring en rapportages op toe te passen kan inzicht worden verschaft in de effectiviteit van deze beveiligingslaag. Doordat ook hierbij de identiteit centraal staat kan deze informatie bovendien uitstekend gebruikt worden voor het voldoen aan audit requirements.

Waar we mee werken

Bij IDFocus zijn we gepassioneerd over ons vak.

Dat hangt voor een belangrijk deel samen met de gereedschappen waarmee wij ons vak kunnen uitoefenen. Hierbij speelt de samenwerking met NetIQ een grote rol.

Wie we zijn

Wij zijn IDFocus –

Bij ons draait alles om kennis en ervaring.

Wij zijn voortdurend bezig om onszelf te verbeteren en van elkaar te leren, onder andere door maandelijkse kennissessies. Ons team kenmerkt zich daarnaast door langdurige samenwerking door de jaren heen waardoor iedereen elkaar goed aanvult.

Iedereen uit het IDFocus team is deskundig op meerdere kernproducten uit ons NetIQ portfolio. Hierdoor kunnen onze klanten ervan opaan dat de juiste kennis voor hen wordt ingezet.

Het IDFocus team

IDFocus

Wij helpen jou met identiteitsoplossingen